Kako delodajalec med letom začasno spremeni razpored delovnega časa?

ZAČASNA SPREMEMBA RAZPOREDA DELOVNEGA ČASA IZ ENOIZMENSKEGA V DVOIZMENSKI DELOVNI ČAS

Če med letom nastopijo okoliščine, zaradi katerih je treba razpored delovnega časa začasno spremeniti, zakon dopušča, da delodajalec med letom začasno prerazporedi delovni čas. Začasne prerazporeditve delovnega časa ni Continue reading

Preberi več