Individualna problematika

Nudimo vam možnost razgovora in svetovanja s kadrovskim strokovnjakom. Pri organizaciji izobraževanj in delavnic, na področja razvoja kompetenc ali pa razvijanje znanja za rast in razvoj na delovnem mestu, sodelujemo z priznanimi in preverjenimi partnerji. Individualna problematika, ki se jo lotimo, vključuje:

 • odpovedi (odpovedni roki, odpravnine, razlogi odpovedi, zapisniki…),
 • bolniške odsotnosti,
 • invalidske postopke,
 • izboljšanje zavzetosti zaposlenih,
 • izdelavo načrta za promocijo zdravja na delovnem mestu,
 • fluktuacijo,
 • outsourcing (Izjava o glavnem delodajalcu,…)
 • pomoč (prisotnost) ob obisku Inšpektorja za delo,
 • svetovanje in pomoč pri izvajanju letnih razgovorov,
 • svetovanje in pomoč pri vpeljavi sistema mentorstva (prenos znanja),
 • pripravo pogodb o zaposlitvi,
 • planiranje razvoja kadrovskih projektov…