Interni akti

Z normativno ureditvijo delovno-pravnega področja boste pridobili večje zaupanje zaposlenih, večjo pripadnost in s tem večji ugled družbe. Uredite si splošne akte družbe:

 • sistematizacija delovnih mest,
 • pravilnik o prepovedi spolnega ali drugega nadlegovanja na delovnem mestu,
 • pravilnik  o ugotavljanju prisotnosti prepovedanih substanc na delovnem mestu,
 • pravilnik o izrabi dopusta,
 • pravilnik o odsotnosti,
 • pravilnik o uporabi službenega telefona,
 • pravilnik o uporabi službenega avtomobila,
 • pravilnik o izvajanju letnih razgovorov,
 • pravilnik o službenih potovanjih,
 • pravilnik o naročanju blaga in storitev,
 • pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov,
 • pravilnik o poslovnih skrivnosti in konkurenčni prednosti,
 • pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu…
billionphotos-2498226