Motivacija in razvoj kadrov

Za vas izvedemo aktivnosti in svetujemo na področju motivacije in razvoja kadrov:

  • ocena organizacijske klime,
  • zadovoljstvo zaposlenih,
  • zavzetost zaposlenih,
  • onboarding,
  • letni razgovori,
  • izdelava kompetenčnih modelov,
  • upravljanje s talenti, načrtovanje delovnih karier, rast in razvoj na delovnem mestu,
  • nagrajevanje zaposlenih,
  • ostale raziskave (izvedba z priznanimi partnerji).