Oblike odsotnosti veljavno splošno in v COVID-19 času, njihova nadomestila in evidenca

Zaradi več različnih situacij in oblik dela v času COVID-19, je med delodajalci in delavci aktualna tematika o višini nadomestil za različne oblike dela in odsotnosti .

V primeru zadržanosti od dela je potrebno upoštevati zakone, ki to področje opredeljujejo, prav tako pa tudi interventne zakone, ki veljajo za čas epidemije COVID-19.

Koliko (v odstotkih), komu in kdaj pripada nadomestilo si poglejmo v prispevku.

Razlogi za zadržanost od dela (splošno, ni vezan na COVID-19) in kolikšno je bolniško nadomestilo:

Delodajalec je dolžan izplačati nadomestilo plače v primerih odsotnosti z dela zaradi:

  • izrabe letnega dopusta,
  • plačane odsotnosti zaradi osebnih okoliščin,
  • izobraževanja,
  • z zakonom določenih praznikov in dela prostih dni in ko delavec ne dela iz razlogov na strani delodajalca

Delodajalec izplačuje tudi nadomestilo plače iz lastnih sredstev v primerih nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove bolezni ali poškodbe:

Naziv razloga zadržanosti

Višina oz. odstotek osnove do 90 koledarskih dni zadržanosti v breme ZZZS

Višina oz. odstotek osnove nad 90 koledarskih dni zadržanosti v breme ZZZS

BOLEZEN

80 %

90 %

POŠKODBA IZVEN DELA

70 %

80 %

POKLICNA BOLEZEN

100 %

100 %

POŠKODBA PRI DELU

100 %

100 %

POŠKODBA PO TRETJI OSEBI IZVEN DELA

70 %

80 %

NEGA

80 %

80 %

TRANSPLANTACIJA

90 %

100  %

IZOLACIJA

90 %

100 %

SPREMSTVO

70 %

80 %

USPOSABLJANJE ZA
REHABILITACIJO OTROKA

80 %

80 %

POŠKODBA, NASTALA PRI AKTIVNOSTIH IZ 18.ČLENA ZAKONA ZZVZZ

100 %

100 %

DAROVANJE KRVI

100 %

 

 

COVID-19 situacije in njihova nadomestila

Delavec, ki je odsoten zaradi bolezni do 3 delovne dni v kosu (1, 2 ali 3 zaporedne delovne dni), je lahko odsoten brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela. Slednja pravica je bila sprejeta v interventnem Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP).

Takšen delavec je upravičen do 80 % nadomestila plače. Slednje lahko delavec uveljavlja enkrat v koledarskem letu. Do 30 delovnih dni izplača bolniško nadomestilo delodajalec, za čas nadaljnje odsotnosti od 30 dne dalje pa gre bolniško nadomestilo v breme zdravstvenega zavarovanja.

Če se delavec po treh dneh bolniške odsotnosti še vedno zaradi bolezni ali poškodbe ne more vrniti na delo,  gre za običajno bolniško odsotnost, kar pomeni, da pravica do enkratne kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni ni izkoriščena. Navodila za uveljavljanje te pravice za delodajalca bo izdal ZZZS. Ukrep velja do 31.12. 2020 z možnostjo podaljšanja s sklepom vlade do šest mesecev.

Pregled nadomestil v povezavi s COVID-19

Situacija

vrsta prejemka

plačnik

Zdrav delavec, ki po navodilu delodajalca preventivno ostane doma in ne more opravljati dela od doma

100 % plača

delodajalec

Zdrav delavec, ki mu delodajalec zaradi izjemnih okoliščin odredi delo na domu ali drugo delo

100 % plača

delodajalec

Zdrav delavec, ki bo ostal doma zaradi varstva otrok (višja sila zaradi obveznosti varstva)

nadomestilo v višini 80 % plače zadnjih treh mesecev

država povrne izplačano nadomestilo plače

Zdrav delavec v karanteni zaradi stika z okuženo osebo na delovnem mestu, ki dela ne more opravljati na domu

100 % nadomestilo plače

država povrne izplačano nadomestilo plače

Zdrav delavec v karanteni, ki dela na domu

100 % plača

delodajalec

Zdrav delavec v karanteni, ki svojega dela ne more opravljati na domu

nadomestilo v višini 80 % plače zadnjih treh mesecev in ne manjše kot minimalna plača

država povrne izplačano nadomestilo plače

Zdrav delavec v karanteni zaradi vrnitve iz rdeče države kamor je odšel zaradi razlogov, ki jih dovoljuje PKP5

nadomestilo za višjo silo v višini 50 % plače zadnjih treh mesecev in ne manj kot 70 % minimalne plače

država povrne izplačano nadomestilo plače

Zdrav delavec v karanteni zaradi vrnitve iz rdeče države kamor je odšel brez razlogov, ki jih dovoljuje PKP5

brez nadomestila

 

Zboleli in potrjeno okuženi delavec (IZOLACIJA razvidna iz bolniškega lista)

90 % bolniško nadomestilo prvih 90 dni, nato 100 %

država povrne izplačano nadomestilo plače

Zdrav delavec, ki mu delodajalec iz poslovnih razlogov odredi čakanje na delo

nadomestilo v višini 80 % plače zadnjih treh mesecev in ne manjše kot minimalna plača

država povrne 80 % izplačanega nadomestila (bruto1), max 892,50 EUR na mesec

Če pride do okužbe s COVID-19 na delovnem mestu in nato zavarovanec zboli za COVID-19 (POŠKODBA PRI DELU npr. bolničarji v Domih za ostarele)

100 % nadomestilo plače

od 11. 4. 2020 dalje do 31. 5. 2020 v breme ZZZS,

od vključno 1. 6. 2020 dalje, delodajalec izplačuje nadomestilo plače v svoje breme prvih 30 delovnih dni. 

Če je pri otroku prisotna okužba s COVID-19, je starš upravičen do nege za otroka za čas, ko mora biti otrok zaradi te bolezni doma (Nega otroka)

80 % nadomestilo plače

Nadomestilo se že od prvega dne zadržanosti od dela izplača v breme ZZZS.

 

V času karantene in/ali višje sile lahko delavec koristi dopust in prejme nadomestilo plače v višini 100 %.

V primerih skrajšanega delovnega časa iz naslova starševskega varstva, pokojninske ali zdravstvene zakonodaje, se nadomestilo plače zaradi karantene izplačuje v sorazmernem delu. V primeru odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe izven dela ima pravico do plačila nadomestila plače v višini 80 %.

Za vse oblike odsotnosti z dela ter oblik dela (COVID-19 situacije ali splošno) je potrebno voditi evidenco ur, ki je skladna z letnim razporedom delovnega časa.

Dodaj odgovor

2 × three =