Obveznosti delodajalca pred iztekom leta

Bliža se konec koledarskega in s tem tudi poslovnega leta, zato vam predstavljam, katere so tiste obveznosti delodajalca, ki jih mora ta izpolniti ali pa vsaj načrtovati ob koncu koledarskega leta.

  1. Pregled zakonskih določb, določb kolektivnih pogodb in določb splošnih aktov, ki zavezujejo delodajalca glede izrabe letnega dopusta.
  2. Pregled in organiziranje izrabe letnega dopusta (skrb nad izrabo letnega dopusta je v domeni delodajalca).
  3. Pravočasno organiziranje oziroma planiranje dopusta (načrtovane upokojitve, starševski dopusti, morebitne odpovedi, izteke delovnih razmerij za določen čas, prenos neizrabljenega dopusta v naslednje koledarsko leto itd).
  4. Pred sestavo letnega koledarja naj delodajalec preveri, ali za določene kategorije zaposlenih (starševstvo, starejši delavci, invalidi…) veljajo posebnosti, ki se nanašajo na razporeditev delovnega časa in druge oblike delovnega časa kot so npr. nočno delo, itd.
  5. Sestava letnega koledarja. Določiti letni razpored delovnega časa (prazniki, kolektivni dopusti, razporeditev delovnega časa -enakomerno ali neenakomerno razporejen).
  6. Obveščanje zaposlenih pred začetkom vsakega koledarskega oziroma poslovnega leta o letni razporeditvi delovnega časa.
  7. Izplačilo sorazmernega dela regresa za zaposlene tekom leta.
  8. Pisni obračun plače zaposlenih za preteklo leto (do 31.01.2021).
  9. Oddaja podatkov o štipendistih za aktualno šolsko/študijsko leto. Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo vsako leto do konca leta (31. december) redno poročati o vseh podeljenih štipendijah za aktualno šolsko oziroma študijsko leto.

Dodaj odgovor

one × 1 =