Počitniško delo

Julij in avgust sta zaradi počitnic za mladino najbolj priljubljena meseca za opravljanje dela prek študentske napotnice. S študentskim delom že med študijem prepoznajo svoje interese, izboljšujejo mehke veščine in spoznajo razmere na trgu dela. Vse to jim koristi pri predstavitvi potencialnim delodajalcem. To je zanje tudi primeren način dodatnega zaslužka, ko je to delo občasno in skladno z zakonom.

Pri počitniškem delu morajo biti delodajalci pozorni na delovnopravno zakonodajo, in sicer:

 1. Delo preko študentske napotnice (pred pričetkom dela)
 2. Zakonski predpisi (za določena dela se zahteva izobrazba, za določena dela pa polnoletnost)
 3. Zdravniški pregledi pred pričetkom počitniškega dela: na mestih kjer po Oceni tveganja na delovnem mestu ni posebnih tveganj je dovolj opravljen pregled iz programa preventivnega zdravstvenega varstva študentov. Kadar Ocena tveganja za določeno delovno mesto pokaže nevarnost izpostavljenosti delavcev posebnim tveganjem pri delu, pa mora delodajalec, ki nudi delo dijaku ali študentu zagotoviti pregled v celotnem obsegu iz 6. člena pravilnika, in sicer pri pooblaščenem zdravniku, specialistu medicine dela in v rokih, ki jih na podlagi priloge k citiranemu pravilniku določa izjava o varnosti za posamezno delovno mesto.
 4. Varstvo in zdravje pri delu ter požarna varnost: Vsi delavci, ne glede na to, kakšna je pravna podlaga njihovega dela, morajo biti po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu teoretično in praktično poučeni z varnostjo in zdravjem pri delu. V skladu z oceno tveganja za posamezno delovno mesto, je treba študentu oziroma dijaku zagotoviti vsa zaščitna sredstva (npr. delovno obleko, rokavice, glušnike, zaščitne maske, zaščitna oprema…) za varno opravljanje del.
 5. Posebno varstvo mlajših od 18 let (starost od 15 do 17 leta: vrste dela, pogoji dela, delovni čas, odmori in počitki….)
 6. Seznanitev dijaka ali študenta z delom in delovnimi pripomočki (predstavitev dela, usposabljanje, nadzor, obveščanje in usmerjanje dijaka ali študenta…)
 7. Evidenca prisotnosti dijaka ali študenta (evidentiranje preko sistema ali vodenje dnevnika prihodov in odhodov)
 8. Plačilo odmora: Delodajalec, pri katerem študent opravlja začasno delo preko napotnice, je študentu dolžan plačati tudi odmor (velja določba 7. odstavka 211. člena ZDR-1)
 9. Potni nalog: Delodajalec je v primeru uporabe študentovega avtomobila na službeni poti dolžan študentu izdati potni nalog.
 10. Ravnanje v primeru poškodbe študenta pri delu (postopek enak kot v primeru poškodbe redno zaposlenega)
 11. Skladnost pravilnikov v podjetju z zakonodajo (ocena tveganja na DM, pravilnik o delovnem času, ….)

Bi se radi izognili globam s strani Inšpektorata za delo? Nudimo vam notranji pregled Skladnosti vaše kadrovske dokumentacije in kadrovskih postopkov z normativno ureditvijo delovno-pravnega področja.

Za vaša vprašanja in povpraševanje nas kontaktirajte preko spletnega obrazca povpraševanje ali pa nam pišite na info@kadrovskisos.si in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili.

Več o storitvah Kadrovski S.O.S. si oglejte na naši spletni strani.

Dodaj odgovor

3 × two =