Pravna izjava

Omejitev odgovornosti

Vsa gradiva in informacije na spletnem portalu kadrovskisos.si so informativne narave. Vsi uporabniki uporabljajo portal na lastno odgovornost.

Za podatke, ki so na voljo na tej strani, ne veljajo nikakršna zagotovila, izrecna ali implicitna, vključno s kakršnimikoli zagotovili glede primernosti za prodajo, primernosti za uporabo za določen namen ali nekršenjem pravic tretjih oseb. Kljub prepričanju, da so informacije točne, lahko vsebujejo napake ali nenatančnosti. Podjetje KADROVSKI S.O.S., Danica Starič, s.p. ni v nobenem primeru odgovorno za kakršnokoli posebno, neposredno ali posledično škodo, ki je povezana s tem gradivom, razen če je posledica malomarnosti ali namernega škodljivega ravnanja. Članki in ostala vsebina na portalu kadrovskisos.si je zgolj poučne in informativne narave za izboljšanje vašega poslovanja.

Vsebina ni nujno, da odraža stališče uredništva, ampak je izključno avtorjev pogled na tematiko.

Podjetje KADROVSKI S.O.S., Danica Starič, s.p. (portal kadrovskisos.si) ter fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri nastajanju, ustvarjanju in izdelavi portala ali še sodeluje pri nadgradnjah in pridobitvi novih informacij in gradiv, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na portalu ali za kakršnekoli druge napake, ki bi nastale v zvezi s tem. Podjetje KADROVSKI S.O.S., Danica Starič, s.p., ki je lastnik portala kadrovskisos.si ne more biti odgovorno za kakršnekoli poškodbe ali škodo opreme ali poškodovanje posameznika. Podjetje KADROVSKI S.O.S., Danica Starič, s.p.ni odgovorno za nikakršno škodo, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe portala kadrovskisos.si.

Portal kadrovskisos.si se bo trudil za ažurnost, pravilnost in popolnost podatkov na tej strani, vendar ne prevzema nobenih odgovornosti za njihovo ažurnost, pravilnost in popolnost. Gradiva, ki jih bodo uporabniki ( svetovalci, organizatorji…) poslali za izvajanje delavnic, dogodkov in ostalih aktivnosti in bodo objavljeni na našem portalu, ostanejo trajno v bazi. Izbris teh podatkov je mogoč proti plačilu in na zahtevo izvajalca.

Omejitev uporabe in dostopa do informacij in gradiv

Dovoljeno je tiskanje in nalaganje vsebin z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje vsebin in informacij ali njihovo pošiljanje po pošti ali razširjanje, je brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja KADROVSKI S.O.S., Danica Starič, s.p. strogo prepovedano.

Podjetje KADROVSKI S.O.S., Danica Starič, kadrovsko svetovanje, s.p. lahko kadarkoli po lastni presoji in brez prejšnjega opozorila začasno oziroma za stalno onemogoči uporabo administrativnega okolja portala pravni ali fizični osebi, ki bi z neprimerno, lažno ali zavajajočo vsebino povzročala ali utegnila povzročiti škodo posamezniku ali tretji osebi, oziroma delovala v nasprotju s tem pravnim obvestilom. Z uporabo strani ste izrazili, da ste seznanjeni z našimi pogoji uporabe in da se z njimi strinjate.