Ureditev dela na domu ob pandemiji koronavirusa

Zaradi večanja števila obolelih za COVID-19 tudi v delovnem okolju, so mnoga podjetja po navodilih stroke reorganizirala delo. Cilj reorganizacije dela je preprečevanje tesnih stikov in vzdrževanje ustrezne razdalje med zaposlenimi ter med zaposlenimi in strankami. Eden izmed ukrepov za dosego tega cilja je organiziranje dela na domu. Stroka namreč opozarja na razmere na delovnih mestih, ki morajo biti take, da lahko pred boleznijo zaščitijo zaposlene, preprečijo širjenje okužbe na druge skupine prebivalcev in omogočijo nemoteno poslovanje gospodarskih družb in javnih institucij.

 

Kakšna je zakonska ureditev dela od doma v primeru COVID-19 ter katere dolžnosti in pravice ima pri tem delodajalec si oglejmo v spodnji vsebini.

Pravna ureditev za delodajalca:

 1. Delo od doma zaradi izjemnih okoliščin, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca, lahko odredi delodajalec delavcu z delovnim navodilom v pisni obliki. Ker ne gre za običajen način opravljanja dela od doma, temveč le za začasno rešitev iz razlogov varovanja zdravja delavcev, za tako rešitev delodajalci ne potrebujejo soglasja delavca, niti ni treba sklepati aneksov k pogodbam o zaposlitvi (ZDR-1, 169. člen), 
 2. Obvestiti Inšpektorat RS za delo o organiziranju dela na domu.
 3. Ureditev Pravilnika o delu na domu.
 4. Delodajalec mora voditi tudi evidenco o izrabi delovnega časa za delo na domu.
 5. Delodajalec je dolžan delavcu izplačevati nadomestilo za uporabo delavčevih sredstev na domu.

Vidik varnosti in zdravja pri delu:

Delodajalec ima enako odgovornost za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu tako za delavca, ki dela v njegovih prostorih, kot za delavca, ki dela na domu ali drugi lokaciji izven lokacije delodajalca. Pri tem mora biti pozoren predvsem na:

 1. Delovno okolje (osvetljenost, hrup, toplotne razmere itd.).
 2. Delovno opremo.
 3. Stres in duševno počutje.
 4. Dejstvo, da delavec dela sam (v primeru, da pride do nezgode pri delu) in
 5. Druga tveganja na delovnih mestih na domu (možnost zdrsa in padca, ročno premeščanje bremen, nevarnost električnega toka itd.).

Možni so različni načini preverjanja ustreznosti delovnih pogojev z vidika varnosti in zdravja pri delu, kot so ogled delovnega mesta na domu (v tem primeri mora delodajalec pridobiti od delavca pisno izjavo s katero dovoljuje pooblaščeni osebi s strani delodajalca ogled delovnega prostora na domu…), fotografije delovnega mesta na domu, vprašalniki, ki jih delavec izpolni po navodilih delodajalca in podobno.

Odločitev o tem, kako bo delodajalec ugotavljal ustreznost delovnih pogojev dela na domu, je prepuščena delodajalcu samemu. V vsakem primeru mora delodajalec narediti vse, kar je v njegovi moči, da zagotovi varnost in zdravje delavca pri delu na domu.

 

Delodajalec mora organizirati delo na domu tako, da zagotovi redne krajše in daljše odmore med delom, ki naj bodo sestavni del delovnih nalog na delovnem mestu na domu.

 

Dopolnitev dokumentacije na področju VZD in COVID-19:

Potrebna je dopolnitev obstoječe dokumentacije in internih aktov na področju varnosti pri delu, in sicer:

 1. Obvestila delavcem: Nujno je, da delodajalci delavcem dovolj natančno in jasno pojasnijo njihove dolžnosti in obveznosti v kritičnem času (npr. dolžnost obveščanja delodajalca o morebitnih rizičnih okoliščinah, katerim je bil izpostavljen delavec in bi lahko privedle do širjenja okužbe tudi med ostalimi zaposlenimi). Mora pa delodajalec ob tem paziti da obdeluje le tiste zdravstvene podatke delavca, ki jih nujno potrebuje za dosego cilja: to je varovanja zdravja vseh zaposlenih. To pomeni, da delodajalec ne sme zbirati podatkov v prekomernem obsegu. Delavec mora biti seznanjen s tem, katere njegove osebne podatke delodajalec obdeluje in v kakšnem obsegu. Zato priporočam, da delodajalec imenuje kontaktno osebo, kateri bodo delavci podatke o svojem zdravstvenem stanju sporočali, tej pooblaščeni osebi pa naložijo ukrepe varovanja teh pridobljenih podatkov.
 2. Revizija ocene tveganja.
 3. Dopolnitev programov usposabljanja.
 4. Usposabljanje delavcev.

 

Bi se radi izognili globam s strani Inšpektorata za delo? Nudimo vam notranji pregled skladnosti vaše kadrovske dokumentacije in kadrovskih postopkov z normativno ureditvijo delovno-pravnega področja.

 

Za vaša vprašanja in povpraševanje nas kontaktirajte preko spletnega obrazca povpraševanje ali pa nam pišite na info@kadrovskisos.si in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili.

 

Več o storitvah Kadrovski S.O.S. si oglejte na naši spletni strani.

Dodaj odgovor

1 × 5 =