Vrednote

Kakovost naših storitev – konstantno nadgrajujemo svoje znanje vedno smo v procesu učenja, vedno želimo naše delo še izboljšati. Postavljamo si visoke standarde, stremimo k temu, da jih uresničimo in smo zadovoljni ob uspehu ne le našega dela, temveč tudi dobrih rezultatov, pozitivnih sprememb in napredka naših naročnikov oziroma strank.

Hitrost in poslovna fleksibilnost – vsak primer je edinstven, kot so tudi ljudje s katerimi sodelujemo. Prav zato se poskušamo čim bolj približati individualnim potrebam ter naše metode in postopke oblikovati tako, da se čim bolj prilegajo naročniku, naj bo to velika organizacija ali posameznik. S hitro odzivnostjo in sposobnostjo prilagajanja obvladujemo ovire, ki nam jih postavljajo različne zakonodajne zahteve.

Visoka etična in moralna načela – med svetovalnim procesom skrbimo za visoko strokovnost ter za poslovanje v skladu z etičnimi in moralnimi načeli stroke in naše družbe. Vseskozi si prizadevamo, da smo pri vseh storitvah, ki jih izvajamo, zanesljivi in odgovorni.

Kvaliteta medosebnih odnosov – skrb za dobre odnose z našimi poslovnimi partnerji, strankami ter spoštljiv in upoštevajoč odnos do vsakega posameznika s katerim se srečamo, je eno od naših osnovnih vodil.

Iskrenost in zaupnost v poslovnih odnosih – v svojem mnenju znamo izpostaviti realno stanje, podati kritiko, opozoriti na napake, hkrati pa se skupaj s stranko veselimo vsakršnega napredka. Realno podajanje stanja je namreč predpogoj za sprejem ustreznih ukrepov, ki pripeljejo do napredka. Pri svojem delu dosledno spoštujemo zaupnost na vseh nivojih našega dela.